fbpx

บริการ และกระบวนการสรรหาพนักงานของเรา

การสรรหาและเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้าทำงานในองค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่การค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กรอาจเป็นภาระกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยบริการสรรหาพนักงานจากเรา ช่วยให้คุณลดภาระงานของทีม HR ได้ ทั้งยังช่วยให้คุณสามารถเจรจาต่อรองเงินเดือน และสวัสดิการอื่นๆกับพนักงานใหม่ได้อย่างคล่องตัว

บริการของเรามีกระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบข้อมูล เช็คประวัติเบื้องหลังของผู้สมัคร การสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม บุคลิกเบื้องต้น และทำให้ทราบถึงรายละเอียดนอกเหนือจากใบสมัคร เช่น Soft Skill ของผู้สมัครด้วย เมื่อทำการสัมภาษณ์แล้ว เรามีการเตรียมตัวก่อนการเริ่มงานให้ผู้สมัครด้วย โดยการอบรมทั้งการดำรงชีวิตร่วมกันในที่ทำงาน การพัฒนาศักยภาพ จรรยาบรรณ และเทคนิคในตำแหน่งงาน

Orchid Jobs ให้ความสำคัญต่อการบริการ ความประทับใจ และความเชื่อใจของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ ความรวดเร็ว และการรับประกัน เพราะเรามีทีมสรรหาที่มีคุณภาพอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งเน้นคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ บริการของเรามีความหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาบริการสรรหาพนักงานประจำที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ โปรดติดต่อเรา และเราจะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Background Check

Interview

Soft Skill Test

Training Course

Customer Service

Agility Talent Pool Seeking

กระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ