fbpx
07ก.พ.

เปิดผลสำรวจแรงงานทั่วโลก ขาดแคลนทักษะ มุ่งทำงานไฮบริด

ปัจจุบันตลาดแรงงานทั่วโลกมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี, โทรคมนาคม, เภสัชกรรม, เทคโนโลยีชีวภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ ขณะเดียวกัน องค์กรต่าง ๆ ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในด้านประสิทธิภาพต้นทุน และความพร้อมของบุคลากร

ผลเช่นนี้ จึงทำให้หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานที่มีอยู่ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในกลุ่ม Gen Z และกลุ่มมิลเลนเนียล เพื่อทดแทนแรงงานกลุ่มสูงอายุที่ออกจากตลาดแรงงานไปแล้ว

การพิจารณาผู้สมัครที่มีทักษะมากกว่าคุณสมบัติด้านการศึกษา และอายุของพนักงาน พบว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาในการจ้างงานสูงสุดในรอบ 16 ปี และ 75% ของบริษัททั่วโลกกำลังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

ทั้งนี้ Total Workforce Index (TM) ยังให้คะแนนแต่ละตลาด ด้วยปัจจัยเฉพาะมากกว่า 200 รายการ รวมทั้งปัจจัยทางสถิติแต่ละรายการเพื่อถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบ จนพบว่าตลาดแรงงาน 5 อันดับแรก ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุด ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, บาห์เรน, แอฟริกาใต้ และฟิลิปปินส์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นมิตรกับนายจ้างมากที่สุด ทั้งในแง่ของการเติบโตของค่าจ้าง, ต้นทุนแรงงาน, การสนับสนุนจากรัฐบาล และความพร้อมในการทำงานแบบไฮบริด

แต่ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร และอิสราเอล ยังคงได้คะแนนในเกณฑ์ดี สำหรับความพร้อมของกำลังแรงงานที่มีทักษะ การมีส่วนร่วมในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ของแรงงาน, ความเท่าเทียมและเสรีภาพทางเพศ รวมถึงความพร้อม และความสามารถในการทำงานแบบไฮบริด

ที่มา: รายงานประจำปีฉบับที่ 9 ของ Total Workforce Index (TM)