fbpx
16ก.พ.

ทำไมคนทำงาน ถึงนิยม ‘ย้ายงาน’ หลังได้โบนัส

“โบนัส” เป็นสิ่งตอบแทนที่พนักงานได้รับจากการสร้างผลงาน แต่โบนัสไม่ได้จ่ายเป็นประจำทุกเดือนพนักงานบางคนจึงอาจจะเกิดการมองหาบริษัทใหม่ที่เสนอเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่า ทำให้เกิด แรงจูงใจในการย้ายงาน โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพสูงการที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นและสวัสดิการดีขึ้น ย่อมส่งผลให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากผลตอบแทนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสำเร็จในการทำงาน อย่างไรก็ตาม มีหลายเหตุผลที่ทำให้คนทำงานมักจะย้ายงานหลังได้รับโบนัส บทความนี้จะพาไปดูเหตุผลที่ทำให้คนทำงานมองหาสิ่งใหม่ๆหลังได้รับโบนัส และสิ่งที่ต้องระวังเมื่อตัดสินใจ ย้ายงาน

เหตุผลที่คนนิยม ย้ายงาน

1) เงินเดือนและสวัสดิการ

สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ผู้คนคำนึงถึงในการเปลี่ยนงานก็อาจจะเป็น เงินเดือนและสวัสดิการ สองอย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้คนตัดสินใจเรื่องการย้ายงานเพื่อเพิ่มเงินเดือน การให้เงินเดือนที่สูงและสวัสดิการที่ดีสามารถดึงดูดและรักษาบุคคลที่มีความสามารถ และช่วยสร้างความมั่นคงทางอาชีพ

2) โอกาสในการเติบโต

พนักงานหลายคนมองหาบริษัทที่สามารถช่วยให้เติบโตในสายอาชีพ การเกิดช่องทางใหม่ๆจากที่ทำงานใหม่ ที่ส่งผลต่อการเติบโต และเป็นโอกาสที่จะมีความสำเร็จในการทำงาน หลายๆคนอาจคิดที่จะ ย้ายงาน ไปหาบริษัทที่มีโครงการพัฒนาพนักงานที่ดี หรือมีตำแหน่งงานที่ท้าทายความสามารถของมากขึ้น

3) วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรที่ดีมีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน พนักงานบางคนอาจรู้สึกไม่พอใจกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทปัจจุบัน และต้องการ ย้ายงาน ไปทำในบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับพวกเขามากขึ้น

4) ความท้าทายใหม่ ๆ

พนักงานบางคนอาจรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานปัจจุบัน พวกเขาต้องการหาความท้าทายใหม่ ๆ และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เปิดโอกาสให้ตัวเองท้าทายในทางการงาน, การรับผิดชอบในโครงการใหม่ และหลายๆอย่างที่ยังไม่เคยลอง

5) ความ Balance ระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

การรักษา Balance ระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน เป็นสิ่งที่ช่วยลด แรงจูงใจในการย้ายงาน เน้นความสุขและความพึงพอใจเป็นหลัก ทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว พนักงานบางคนอาจรู้สึกว่างานปัจจุบันรบกวนเวลาส่วนตัวของพวกเขามากเกินไป พวกเขาต้องการหาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความ Balance ระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน

ข้อดีและข้อเสียของการ ย้ายงานหลังได้โบนัส

ข้อดี

  • มีโอกาสได้เงินเดือนและสวัสดิการที่ดีขึ้น
  • มีโอกาสเติบโตในสายอาชีพ
  • ได้ทำงานในบริษัทที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
  • ได้เจอกับความท้าทายใหม่ ๆ
  • ได้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น

ข้อเสีย

  • ต้องเริ่มต้นใหม่กับบริษัทใหม่
  • ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ
  • ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรใหม่
  • อาจมีความเสี่ยงที่ไม่ประสบความสำเร็จในบริษัทใหม่

สิ่งที่ต้องระวังก่อน ย้ายงาน

การลาออกจากงานปัจจุบันก่อนสมัครงานใหม่ : ไม่ควรลาออกจากงานปัจจุบันก่อนสมัครงานใหม่ ควรสมัครงานใหม่ไปพร้อมกับการทำงานในบริษัทปัจจุบัน การลาออกก่อนอาจทำให้ไม่มีรายได้ และอาจเสียเครดิตในการทำงาน

การเลือกบริษัทใหม่ : เมื่อคิดจะย้ายงานหลังได้โบนัสแล้วก็ควรจะควรเลือกบริษัทใหม่ด้วยความรอบคอบ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กร เงินเดือน สวัสดิการ โอกาสในการเติบโต ความมั่นคงของบริษัท

การเจรจาเงินเดือน : ควรเตรียมตัวก่อนเจรจาเงินเดือน ศึกษาข้อมูลเงินเดือนในตลาด หาข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนของตำแหน่งงานที่สมัคร เตรียมคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับเงินเดือน

การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเก่า : ควรลาออกจากงานปัจจุบันด้วยความสุภาพ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการ ย้ายงาน คุณควรเริ่มต้นด้วยการศึกษา และทำความเข้าใจตำแหน่งงานและบริษัทใหม่อย่างละเอียด และแจ้งให้บริษัทเก่าทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการลาออกของคุณ พร้อมทำการวางแผนการเงินเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในการย้ายงาน สร้าง Connection ที่มั่นคงในสายอาชีพ เพิ่มทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานใหม่ เพื่อทำให้การ ย้ายงาน เป็นความสำเร็จที่เติบโตและยั่งยืนในอนาคต