fbpx
15ก.พ.

รู้จัก Say No! ก่อนจะกลายเป็น Yes Man.

“Yes man” คือใคร?

“Yes man” หมายถึง คนที่เห็นด้วย หรือยอมรับทุกสิ่งที่ถูกวางไว้เสมอ โดยไม่พิจารณาเหตุผลเพิ่มเติม การเป็น “yes man” อาจส่งผลให้คุณไม่ได้แสดงความคิดเห็น หรือทำให้ไม่สามารถตัดสินใจตามความคิดเห็นคุณได้เต็มที่

แม้คนที่เป็น “yes man” อาจได้รับการยอมรับหรือเป็นที่ชื่นชมจากบางคนในบางสถานการณ์ แต่อาจจะก่อให้เกิดการเสียความเชื่อถือหรือความเคารพจากผู้อื่น เนื่องจากการตกลงในทุกอย่างอาจทำให้ผู้อื่นมองว่าคุณไม่มีการแสดงความคิดเห็นใดๆเลย หากคุณต้องการปฏิเสธการเป็น “yes man” และต้องการแสดงความเห็นหรือปฏิเสธอย่างสุภาพและมีเหตุผล คุณสามารถปฏิเสธได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีความคิดเห็นของตนเอง และสามารถปฏิเสธหรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ตามความเหมาะสม

แล้วจะปฏิเสธอย่างไร?

การปฏิเสธโดยที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกผิด คือ การเลือกใช้คำหรือประโยคที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น นี่เป็นวิธีปฏิเสธที่จะทำให้ผู้อื่นไม่รู้สึกผิดหวังในตัวคุณ

1. ให้ความหนักแน่น พร้อมให้เหตุผลที่เหมาะสมสำหรับการปฏิเสธ คุณต้องบอกให้เห็นเหตุผลว่าทำไมคุณไม่สามารถตอบตกลงได้ อย่างไรก็ตามควรทำให้ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือเห็นใจและคุณได้แสดงความคิดเห็นของคุณอย่างชัดเจน

2. เสนอทางเลือกอื่น หากเป็นไปได้ คุณสามารถเสนอทางเลือกที่เหมาะสมและเรียบง่ายให้กับบุคคลที่มาไหว้วาน นี่อาจช่วยให้บุคคลนั้นรู้สึกว่าถึงแม้เขาถูกปฏิเสธ คุณยังคงสนใจกับปัญหาที่เขาพบเจอ

3. ให้กำลังใจ แสดงความเข้าใจและซับพอร์ตต่อคนๆนั้น คุณสามารถให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นสิ่งที่ช่วยลดความคาดหวังของคนๆนั้นได้

4. รักษาความสัมพันธ์ แสดงความเคารพและสร้างความเข้าใจในการแสดงความคิดเห็น หรือในการปฏิเสธ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีโดยใช้คำพูดที่ตรงและหนักแน่น แต่ไม่ใช่ใช้คำพูดแรงๆเพราะจะทำให้เกิดการผิดใจกันได้

ดังนั้น การมีความพอดีในการตอบตกลงทำอะไร การแสดงความคิดเห็น และการรู้จักปฏิเสธ เป็นสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม การใช้วิธีเหล่านี้อาจช่วยให้การปฏิเสธเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกผิดหวังได้ ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและบุคคลนั้นยังคงดีอยู่ในอนาคต และจะช่วยให้คุณสามารถรักษาความเชื่อถือและความเคารพจากผู้อื่นได้ในระยะยาว