fbpx
27ก.พ.

Portfolio สมัครงานต่างจาก Portfolio สมัครเรียนไหม?

เด็กจบใหม่หลายๆคนอาจตั้งคำถาม ว่าระหว่าง Portfolio สมัครงาน กับ Portfolio สมัครเรียน มีความแตกต่างกันไหม  แน่นอนว่าต้องมีความแตกต่าง นั่นเป็นเพราะการที่เรานำ Portfolio ไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน การใช้ Portfolio ในการสมัครเรียน ต้องเน้นการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษา และความสามารถในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในคณะที่ตั้งใจ ส่วน Portfolio ที่ใช้ในการสมัครงาน จะเน้นทักษะและประสบการณ์การทำงาน ที่จะนำไปเชื่อมโยงสู่สายงานนั้นๆได้

การทำ Portfolio สมัครเรียน มักจะเน้นการแสดงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อในสถาบันนั้น ๆ โดยการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการศึกษา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ต้องประกอบไปด้วย

1.หน้าปก ควรมีความโดดเด่น น่าสนใจ และใส่ประวัติส่วนตัวคร่าวๆลงไปด้วย เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน ชื่อมหาวิทยาลัยที่ไปสมัคร

2.คำนำ เป็นส่วนที่จะเขียนบอกว่าทำไมเราถึงต้องการเข้าศึกษาต่อที่คณะนี้ มีเหตุผลหรือแรงบันดาลใจอะไร ควรเขียนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และไม่ควรยาวจนเกินไป

3.ประวัติส่วนตัว ควรเขียนให้ครบถ้วนและถูกต้อง ควรเลือกรูปที่เห็นใบหน้าชัดเจน ใส่ข้อมูลส่วนตัวพื้นฐานให้ครบถ้วน สามารถเพิ่มในส่วนของความสามารถพิเศษและงานอดิเรกเข้าไปได้ด้วย

4.ประวัติการศึกษา ใส่ในส่วนการศึกษาในแต่ละระดับชั้น และใส่ผลการศึกษาลงไปด้วย

5.กิจกรรมและใบประกาศ ส่วนนี้ให้ใส่กิจกรรมในระหว่างการศึกษา และใบกาศรางวัลที่ได้รับ ทั้งในด้านสันทนาการ และวิชาการ

6.หน้าขอบคุณ อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ และหากมีหน้านี้ จะใส่คติประจำตัวลงไปด้วยก็ได้

            การทำ Portfolio ในการสมัครงาน มักจะเน้นการแสดงให้เห็นทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร เช่น ผลงานที่เคยทำ โปรเจ็กต์ที่เคยมีส่วนร่วม หรือประสบการณ์ทำงานในอดีต ประกอบไปด้วย

1.ประวัติส่วนตัว และช่องทางการติดต่อ ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ เพื่อให้เจ้าที่ฝ่ายบุคคลได้ติดต่อกลับ

2.ผลงาน ควรเลือกผลงานเด่น ๆ หรือผลงานที่ต้องการนำเสนอ และผลงานที่ดูน่าสนใจ และในส่วนของใบประกาศก็สามารถใส่ลงไปได้เช่นกัน

3.การจัดหมวดหมู่ ควรจัดหมวดหมู่ให้อ่านง่าย เช่น การเขียน การออกแบบ หรือภาพถ่าย และควรใช้สีที่เชื่อมโยงกับสายงานที่สมัคร

4.การเรียงข้อมูล ควรใส่ข้อมูลปัจจุบันไล่ไปอดีต จะช่วยให้ทางบริษัทที่เราสมัคร มองเห็นถึงพัฒนาการของเราได้

สรุปได้ว่า Portfolio สำหรับสมัครเรียนและสมัครงานมีลักษณะที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละการใช้งาน โดย Portfolio สำหรับการสมัครเรียนมักจะเน้นความรู้ความสามารถและความพร้อมทางการศึกษาในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ในขณะที่ Portfolio สำหรับงานจะเน้นทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร