fbpx
18ส.ค.

ตำแหน่งงานพนักงานขาย ฝ่ายขาย เป็นตำแหน่งงานที่เป็นที่ตำแหน่งงานอันดับแรกในปัจจุบัน แต่ก็มีคนอีกไม่น้อยไม่ประสบความสำเร็จในสายงานดังกล่าว เราจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆ ว่าสิ่งใดที่ฝ่ายขาย พนักงานขายไม่ควรมีพฤติกรรมและอะไรที่ควรทำ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

  1. บุคลิกภาพไม่ดี  Appearance  คุณลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่เหมือนกัน ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา กิริยา ท่าทาง การพูด การแต่งกาย มารยาทในการติดต่อสื่อสาร การสนทนา และน้ำเสียงกับลูกค้า เป็นสิ่งแรกที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ และอยากคุยกับคุณ สามารถทำให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้น พนักงานขายพยายาม ปรับน้ำเสียง กิริยา มารยาท ทั้งรูปแบบการออกไปพบลูกค้า หรือ สนทนาผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
  2. ขาดความรับผิดชอบ Responsibility พนักงานขายที่ดี ต้องมีความรับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเป็นสำคัญ ทั้งการประสานงานเพื่อนร่วมงานภายใน และลูกค้าภายนอก ทำให้งานต่างที่ได้รับมอบหมายสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
  3. ไม่มีความยับยั้งชั่งใจ Inhibition พนักงานขายสามารถควบคุมอารมณ์ให้เป็นเรื่องปกติทุกสถานการณ์ ทั้งเพื่อนร่วมงานและลูกค้า รวมทั้งการไม่สร้างความแตกแยก การเมืองภายในที่ทำงาน และการนินทาว่าร้ายต่างๆ จะทำให้เห็นว่า พนักงานขายนั้นไม่มีวุฒิภาวะที่ดี ปัจจุบันอายุงานไม่ได้เป็นตัววัดคุณภาพการทำงานของพนักงานขาย
  4. ไม่ทำความเข้าใจความต้องการลูกค้า ในการสนทนาการเสนอขายสินค้า พนักงานขายไม่ควรออกนอกประเด็น หรือตัดสินความต้องการของลูกค้าด้วยความรู้สึกตนเอง หากพนักงานขายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง อาจส่งกระทบต่อ Brand ของธุรกิจ
  5. จัดลำดับความสำคัญไม่ได้ ลูกค้าอาจสนใจบริการของคุณ เพื่อนำไปแก้ปัญหา หรือด้วยเหตุผลต่างๆ พนักงานขายไม่ควรปฏิเสธ หรือนำเสนอข้อมูลที่ไม่จำเป็น/ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  6. การใช้โปรโมชั่น ส่วนลด เกินความจำเป็น การใช้สิทธิพิเศษ ส่วนลดกับลูกค้าแบบไม่มีระบบ ให้แบบไม่ลืมหูลืมตา อาจทำให้พนักงานไม่ได้รับความคุ้มค่าจากการนำเสนอการขายและมีต้นทุนที่สูงขึ้นตามด้วย
  7. ไม่พัฒนาตนเองทำงานแบบเดิม พนักงานขายควรมีการพัฒนาทักษะตนเอง เพราะทักษะการขายมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ พนักงานขายที่ดี ไม่ควรคิดว่าสิ่งวิธีที่ตนเองปิดการขายแบบเดิม ดีที่สุดแล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง ทำงานแบบเดิมๆ ไปเรื่อยๆ ไม่พัฒนาทักษะการขาย หรือวิธีการหาลูกค้าสมัยใหม่ ไม่เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการคน ผลคือคุณจะกลายเป็นต่อกับบริษัทคู่แข่ง
  8. เจรจาต่อรองในการปิดการขายไม่เป็น ทำให้รักษาผลประโยชน์ที่ควรได้รับไว้ไม่ได้ เช่น โอกาสการได้รับลูกค้าใหม่ ผลกำไร เพราะบางครั้งการต่อรองกับลูกค้าเป็นทักษะจำเป็น ถึงแม้บางครั้งจะปิดการขายได้แต่ความเสียหายอาจมากกว่าสิ่งที่ได้รับ
  9. ไม่รู้จักแก้ไขปัญหาแต่โยนปัญหา ความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในการปิดการขาย การเป็นที่ปรึกษาที่ดี ช่วยคิดช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เอาใจใส่บริการ และการปิดการขายแล้วต้องคอยติดตามผลกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจและใช้บริการซ้ำในอนาคต

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานขายควรมี และบางครั้งโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะ เทคนิคการขาย ทักษะที่พนักงานขายต้องมี จึงเป็นสิ่งสำคัญในการไปสู่ยอดขายขององค์กร ถ้าอยากเป็นพนักงานขายที่ดี รายได้ดี ลองนำไปปรับใช้ในการทำงาน ตำแหน่งงานพนักงานขายเป็นตำแหน่งงานที่น่าสนใจรายได้ดี ในยุคปัจจุบัน