31ส.ค.

ถ้าจะพูดถึง Skills ในการทำงานของคนทำงานในยุคดิจิทัลนี้ ความสามารถที่หลากหลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการว่าจะรับคุณเข้าทำงาน หรือต่ออายุการทำงานของคุณได้ ยกตัวอย่าง Multitasking Skills เรียกง่ายๆว่า การทำงานด้วยความสามารถหลากหลายด้าน  ถึงแม้เราจะทำงานในตำแหน่งงานเดียวระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญ ไม่เว้นแต่ระบบบริหารงาน ก็จำเป็นทั้งนั้น

การทำงาน Multitasking Skills เป็นอย่างไร ก็เป็นการพัฒนาตัวเองในสายงานของตนและไม่ขีดข้อจำกัดในการทำงานในกรอบขอบเขตที่ตัวเองเคยทำมา ความสามารถหลากหลายด้านนี้ เช่น คุณทำงานในตำแหน่งการตลาด แต่ถ้าคุณมีความสามารถพอ ก็สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่นำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้  ทั้งด้านกราฟิก แต่ไม่เป็นต้องทำในระยะเวลาเดียวกัน การพัฒนาตนเองในการทำงานของผู้สมัครงาน คนทำงาน ในโลกอินเทอร์เน็ต ก็เป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับตนเองได้ดีเยี่ยม ตามเทรนด์โลกได้ทัน กำหนดทิศทางกระบวนการทำงานของคุณได้ การตามโลกให้ทันเป็นสิ่งดี และเนื่องด้วยเวลาจำกัด เราก็ยิ่งต้องเพิ่มศักยภาพหลายๆด้านในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้ประกอบการและองค์กรของคุณเห็นถึงความสามารถของตัวคุณเอง ไม่ใช่ทำงานแบบผ่านไปวันๆ เดิมๆ และไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลย ถ้ายังไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองในเวลานี้ เชื่อเลยว่าอีกไม่นานคุณจะเป็นบุคคลที่ตามโลกไม่ทันและอาจโดนกำหนดให้เป็นคนทำงานที่องค์กรเลือกไม่ต่ออายุการทำงานก็ได้

ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ด้วย ใครทำงานได้หลากหลายด้านก็มีชัยไปเกินครึ่งแน่ๆ

Multitasking Skills อย่างเดียวก็ไม่พอต่อการพัฒนาตนเอง ต้องจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการทำงานให้ได้ด้วย เราจะบอกหลักการง่ายๆ เพื่อนำไปปรับใช้กัน

  1. การจัดการเวลา :  การทำงานหลากหลาย ควรจัดลำดับความสำคัญให้ดีอะไรก่อนหลัง คุณต้องใช้เทคโนโลยี และตัวช่วยอื่นๆ เพื่อให้ได้เวลาของคุณคืนมา ทำงานได้เร็วขึ้น และมีเวลาเหลือมากขึ้น
  2. ทำงานเสร็จตามกำหนด​ : ตารางงานเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งไหนต้องทำให้เสร็จวันไหน เวลาไหน การจดบันทึก การแจ้งเตือนกำหนดการต่างๆ แผนงานที่ต้องทำทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบของผู้สมัครงาน งานไหนทำก่อน ทำหลัง ทำให้เสร็จตามที่กำหนดไว้
  3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า :  การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาระหว่างการทำงาน เป็นเรื่องปกติ แต่การแก้ไขปัญหาในแบบฉบับของการทำงานแบบ Multitasking Skills ต้องอาศัยความอดทนและความรอบคอบพอสมควร เพราะจะมีเวลาเข้ากับเกี่ยวข้อ การยึดติดกับการวางแผนงานเดิมๆ อาจไม่ประสบความสำเร็จ
  4. ประสบการณ์ดีขึ้น : ในการทำงานแบบนี้ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มศักยภาพในการทำงานแล้ว ยังจะทำให้ผู้สมัครงานและคนทำงานมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองและขับเคลื่อนองค์กรไปได้อย่างรวดเร็ว และคุณเองก็จะก้าวหน้าในการทำงานอย่างก้าวกระโดดแน่นอน

สรุปกันง่ายๆ ในการทำงาน Multitasking Skills  พัฒนาตัวเองในทักษะที่หลากหลาย หยุดพูดคำว่าเดียวก่อน เพราะเวลาไม่รอใคร และหยุดตั้งกำแพงในการทำงานกับคำว่าทำไม่ได้ ไม่มีเวลา ถ้าจัดการเวลาได้ดี ก็ทำทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความโดย : พงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล