fbpx
17พ.ค.

5 Skillset ยกระดับ HR ยุคดิจิทัล เพิ่มศักยภาพ เปิดประตูสู่ความสำเร็จ

บทความนี้จะบอกถึงเรื่อง 3 Set ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของ HR ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ เพราะบทบาทของ HR ไม่ใช่แค่งานหลังบ้านอีกต่อไป แต่ในทุกวันนี้ HR คือนักวางกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ HR จะต้องให้ความสำคัญมากๆ ก็คือการพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บทความในวันนี้จะเป็นเรื่องของ Skillset ที่ HR ยุคนี้จำเป็นต้องมี เพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่อง Skillset ออร์คิดจ๊อบจะมาบอกก่อนว่าอะไรคือความท้าทายของ HR ในยุคนี้

ความท้าทายของ HR ในยุคนี้ก็คือ ตัวของ HR เอง เพราะว่าที่ผ่านมา HR จะมอง Position ของตัวเองเป็นผู้ตาม ทำตามคำสั่งอย่างเดียว เรียกง่ายๆ ว่าเป็นสาย Support ใครอยากได้อะไรบอกเรา เราจัดการให้ และก็เป็นแบบนี้มายาวนานมาก แต่วันนี้ออร์คิดจ๊อบอยากให้ HR ทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่ในโจทย์เดิม HR ต้องมอง Position ของตัวเองใหม่ ให้เป็น Business Leader คุณจะต้องเป็นผู้นำธุรกิจ เข้าใจบริบทของธุรกิจ รวมถึงเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนองค์กร เพราะฉะนั้นเรื่อง Mindset คือด่านสำคัญมาก ถ้าเราออกจากกรอบความคิดแบบเดิมๆได้ มันจะนำไปสู่การเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

Skillset ที่สำคัญ ที่ HR ในยุคนี้จำเป็นต้องมี มีอะไรบ้าง

Skillset แรกจะต้องเข้าใจบริบทของธุรกิจ รู้เท่าทันธุรกิจ และตัดสินใจได้อย่างฉับไว

อย่าลืมว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ HR มีบทบาทมาก เพราะเป็นผู้ที่บริหารคนและจัดวางกลยุทธ์บุคคล ดังนั้นต้องมีมุมมองและความเข้าใจต่อแผนธุรกิจขององค์กรด้วย รวมถึงการที่เราต้องเปลี่ยนบริบทของตัวเองให้เป็น Business Leader ท่องไว้เลยว่าเราคือผู้นำ เราจะต้อเลิกรอคำสั่ง แต่จะต้องมี Forward Thinking กล้าคิด กล้าตัดสินใจ ไม่กลัวที่จะทำอะไรผิดพลาด

ข้อที่สอง เราต้องมีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับข้อมูล

Skillset ข้อนี้คือต้องทำความเข้าใจข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็น HR tech หรือ People analytics ที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สมัครและพนักงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญเราจะต้องให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำข้อมูลเข้ามาใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่สาม ต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล

การนำเครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราต้องเข้าใจก่อนว่าเทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแย่งงานมนุษย์ แต่มาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน HR สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อลดภาระการทำงานซ้ำๆ ช่วยลดเวลาการทำงาน หรือเลือกซอฟแวร์ที่เข้ามาช่วยทำเรื่อง ขาดลามาสาย การขออนุมัติ การจัดการเงินเดือน หรือรวบรวม Data ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานได้อีกด้วย

สิ่งที่น่าจับตามองก็คือ ในปี 2024 เป็นต้นไป ชุดเครื่องมือของ HR จะเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัล กระบวนการทำงานของ HR ก็จะถูกเปลี่ยนตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาบุคลากร การคาดการณ์การลาออกของพนักงาน โปรแกรมการพัฒนาตัวเองที่ปรับเปลี่ยนไปตามพนักงานแต่ละคน เทคโนโลยีเหล่านี้ จะช่วยให้ HR ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยข้อมูล ทำให้ HR ทำงานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กรได้

ข้อที่สี่ การผลักดันวัฒนธรรมองค์กรสู่บุคลากร

เรากำลังจะพูดถึงการสร้างต้นแบบวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดึงดูดคนเก่งๆ ให้อยากมาทำงานกับเรา รวมถึงมีผลต่อการรักษาพนักงานเก่าให้อยู่กับเราไปนานๆ ด้วย เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะมีคุณค่าต่อพนักงาน และนำไปสู่ความสำเร็จตามอุดมการณ์หรือเป้าหมายขององค์กรต่อไปได้

Skillset ข้อสุดท้าย ต้องเป็นนักคิด นักปฏิบัติ

HR ต้องเป็น Business Leader เพราะฉะนั้น จะต้องเชี่ยวชาญในการวางแผน วางกลยุทธ์ต่างๆ ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งที่นอกเหนือไปจากชุดทักษะเดิมให้มากขึ้น เช่น การใช้ Data ความคิดสร้างสรรค์ หรือการนำหลักการ Marketing มาช่วยในการสื่อสารองค์กร รวมถึงการปรับวิธีการสื่อสารภายในองค์กรให้ไปถึงผู้รับสารชัดเจนที่สุด และรวดเร็วที่สุดด้วย เพราะ HR คือตัวกลางในการสื่อสารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เราจะต้องสร้าง Balance ความสัมพันธ์ของพนักงานในทุกระดับให้ได้

จากเนื้อหาข้างต้นก็ดูเป็น Skillset 5 ข้อที่เหมือนจะง่าย แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้เวลา ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ที่สำคัญ HR ต้องกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินแต่ HR บอกให้พนักงาน Upskill / Reskill แต่วันนี้ต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่า HR อย่างเราๆ เริ่ม Upskill / Reskill กันแล้วหรือยัง?