fbpx

Technician Service (GPF Tower )

ที่อยู่บริษัท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 16,000 – 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 20 – 40

ระดับการศึกษา : ปวช. / ปวส./ สาขาเครื่องกล หรือไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับช่างอาคาร/ช่างเทคนิคไม่ต่ำกว่า 3 ปี

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) สามารถเปิดปิดระบบ เครื่องปรับอากาศตรงเวลาที่กำหนด
2) สามารถจดบันทึกการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ประปา ภายในอาคาร
3) สามารถตรวจสอบแก้ไขงานระบบ เช่น อุณหภูมิ สูง/ต่ำ ภายในส่วนของลูกค้าได้
4) ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความรับผิดชอบ
5) ทำงานเป็นกะได้ มีทั้งหมด 3 กะ สลับหมุนเวียนกัน / ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์
6) มีใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) เปิด ปิด ระบบปรับอากาศตรงเวลาที่กำหนดไว้ หรือลูกค้าร้องขอ
2) ทำการทดสอบการเดินเครื่องประจำสัปดาห์ เช่น เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง , Fire pump / jocky pump
3) จดบันทึกการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า, กำลังงานไฟฟ้า, อุณหภูมิ, แรงดัน เป็นต้น
4) บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ เช่นไฟฟ้าดับ, ลิฟท์ค้าง, น้ำรั่ว, น้ำล้น ฯลฯ
5) ตรวจสอบและแก้ไขงานระบบ เช่น อุณหภูมิสูง / ต่ำ ภายใน ส่วนของลูกค้า ไฟฟ้าดับ / ลัดวงจร
6) ติดต่อสอบถาม การไฟฟ้า, การประปา ในกรณีระบบขัดข้องถึงสาเหตุ และระยะเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ
7) ควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อาคาร

สวัสดิการ

  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ+ประกันชีวิต
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสังคม

To apply for this job please visit forms.gle.