fbpx

ช่างซ่อมบำรุง

ที่อยู่บริษัท เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 18 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า / วิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปี หรือฝึกงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการย้ายเครื่องจักรในโรงงาน
2) มีประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อวงจรตู้ Control และเดินสายควบคุมเครื่องจักร
3) มีประสบการณ์ในการใช้งาน PLC
4) มีประสบการณ์ทำงานหรือฝึกงานเกี่ยวกับการประกอบเครื่องที่ทำงานด้วยระบบนิวเมติกส์, ไฮโดรลิค และเซ็นเซอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2) ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3) ปฏิบัติงานซ่อมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กลับสู่สภาพปกติจากสาเหตุเครื่องหยุดชะงัก
4) ดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่หรือชิ้นส่วนตามรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงานบำรุงรักษา หรืองานซ่อมบำรุง
5) ดำเนินการเบิกอะไหล่และทำการบันทึกรายการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
6) บันทึกการตรวจเช็คประจำรอบ ประจำเดือน ประจำปีตามข้อกำหนดของหน่วยงานซ่อมบำรุงกลาง
7) รายงานผลการบำรุงรักษาตามแผนต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ค่าล่วงเวลา

To apply for this job please visit forms.gle.