ช่างเทคนิคประจำอาคาร DTAC ศรีนครินทร์

เงินเดือน 16,000 – 18,000 บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท อาคาร DTAC ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 30 – 45

ระดับการศึกษา : ปวช. – ปวส.

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เปิด ปิด ระบบปรับอากาศตรงเวลาที่กำหนดไว้ หรือลูกค้าร้องขอ
 • ทำการทดสอบการเดินเครื่องประจำสัปดาห์ เช่น เครื่องกำเนิด ไฟฟ้าสำรอง , Fire pump / jocky pump
 • จดบันทึกการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า, กำลังงานไฟฟ้า, อุณหภูมิ, แรงดัน เป็นต้น
 • บันทึกเหตุการณ์ผิดปกติ เช่นไฟฟ้าดับ, ลิฟท์ค้าง, น้ำรั่ว, น้ำล้น ฯลฯ
 • ตรวจสอบและแก้ไขงานระบบ เช่น อุณหภูมิสูง / ต่ำ ภายใน ส่วนของลูกค้า ไฟฟ้าดับ / ลัดวงจร
 • ติดต่อสอบถาม การไฟฟ้า, การประปา ในกรณีระบบขัดข้องถึงสาเหตุ และระยะเวลาแก้ไขแล้วเสร็จ
 • ควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่อาคาร
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบปรับ อากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ตามแผนทุก ๆ 1, 3 หรือ 6 เดือน หรือ ปีละครั้ง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบอาคาร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี

To apply for this job email your details to greatorchidjobs2022@gmail.com