ช่างไฟฟ้า – ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

เงินเดือน …..14,000……… ถึง  ….16,000……. บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา  8.30  – 17.30น.

วันหยุด : หยุดวันอาทิตย์  และ วันหยุดนักขัตฤกษ์  ตามปฏิทินบริษัท ( วันหยุดอาจจะต้องทำงานด้วยบางครั้ง จะให้เป็น OT ค่าล่วงเวลาทั้งวัน)

คุณสมบัติ

–  เพศชาย อายุ :  20 –  35  ปี

–  วุฒิการศึกษา :     ปวส.       สาขา ไฟฟ้า  หรือ เมคคาทรอนิกส์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า หรือเมคคาทรอนิกส์ จากการฝึกงาน

–  มีประสบการณ์ช่างไฟฟ้า และ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร  อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ :

–   ดูแลระบบไฟฟ้าต่างๆภายในโรงงาน และไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักร และงานติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของลูกค้า

–  ซ่อมแซม บำรุงและประกอบเครื่องจักร ของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

–  ปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรหนักตามที่ได้รับมอบหมาย

– ออกปฏิบัติงานภายนอก ซ่อมบำรุงหรือแก้ไขปัญหาเครื่องจักรให้ลูกค้า ที่แจ้งเข้ามา ในพื้นที่รับผิดชอบ

–  งานเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

–  ค่าล่วงเวลา (โอที) ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

–  โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท และ ผลประเมินการทำงาน

–  ประกันสังคม ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

–  ประกันอุบัติเหตุ ตามนโยบายบริษัท แจ้งให้ทราบเมื่อเข้าทำงาน

– ทันตกรรม ใช้สิทธิประกันสังคม

– วันพักร้อน ตามนโยบายบริษัท แจ้งให้ทราบเมื่อเข้าทำงาน

– วันลาป่วย ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

– วันลากิจ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด

To apply for this job please visit forms.gle.