fbpx

ช่างไฟฟ้า – ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

ที่อยู่บริษัท แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 14,000 – 16,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 20 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. สาขา ไฟฟ้า หรือ เมคคาทรอนิกส์

ประสบการณ์(ปี) : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า หรือเมคคาทรอนิกส์ จากการฝึกงาน

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. มีประสบการณ์ช่างไฟฟ้า และ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลระบบไฟฟ้าต่างๆภายในโรงงาน และไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักร และงานติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของลูกค้า
2. ซ่อมแซม บำรุงและประกอบเครื่องจักร ของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
3. ปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรหนักตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ออกปฏิบัติงานภายนอก ซ่อมบำรุงหรือแก้ไขปัญหาเครื่องจักรให้ลูกค้า ที่แจ้งเข้ามา ในพื้นที่รับผิดชอบ
5. งานเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าล่วงเวลา
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.