รับสมัคร ช่างไฟฟ้า – ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริการให้คำปรึกษา, ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรทั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ และงานไฟฟ้าในโรงงาน รวมทั้งงาน เครื่องจักรใหม่เครื่องจักรเก่าหรือปรับปรุงระบบควบคุมการผลิตและเครื่องจักรต่างๆ
เงินเดือน …..14,000……… ถึง ….16,000……. บาท/เดือน
ที่อยู่บริษัท ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.30น.
วันหยุด : หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฏิทินบริษัท ( วันหยุดอาจจะต้องทำงานด้วยบางครั้ง จะให้เป็น OT ค่าล่วงเวลาทั้งวัน)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ : 20 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปวส. สาขา ไฟฟ้า หรือ เมคคาทรอนิกส์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีประสบการณ์งานด้านไฟฟ้า หรือเมคคาทรอนิกส์ จากการฝึกงาน
3. มีประสบการณ์ช่างไฟฟ้า และ ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ :
1) ดูแลระบบไฟฟ้าต่างๆภายในโรงงาน และไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเครื่องจักร และงานติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของลูกค้า
2) ซ่อมแซม บำรุงและประกอบเครื่องจักร ของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย
3) ปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรหนักตามที่ได้รับมอบหมาย
4) ออกปฏิบัติงานภายนอก ซ่อมบำรุงหรือแก้ไขปัญหาเครื่องจักรให้ลูกค้า ที่แจ้งเข้ามา ในพื้นที่รับผิดชอบ
5) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ
– ค่าล่วงเวลา (โอที) ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
– โบนัส ตามผลประกอบการบริษัท และ ผลประเมินการทำงาน
– ประกันสังคม ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
– ประกันอุบัติเหตุ ตามนโยบายบริษัท แจ้งให้ทราบเมื่อเข้าทำงาน
– ทันตกรรม ใช้สิทธิประกันสังคม
– วันพักร้อน ตามนโยบายบริษัท แจ้งให้ทราบเมื่อเข้าทำงาน
– วันลาป่วย ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
– วันลากิจ ตามกฏหมายแรงงานกำหนด
สนใจติดต่อ 0982827705 คุณจ๊ะ

To apply for this job please visit forms.gle.