รับสมัคร ธุรการบัญชี

เงินเดือน 16,000  บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท ซอยกาญจนาภิเษก 39 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการนำเข้า,ส่งออก,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอะไหล่

คุณสมบัติ

–  เพศชาย อายุ :  23 –  36  ปี

–  วุฒิการศึกษา :     ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์ตรง 1-2 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ

–  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (มีสอนงานให้ก่อน)

– สามารถปรับตัวและทำงานใหม่ๆ ได้

– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

– ประสานงานได้ดีทั้งภายในและภายนอกบริษัท

ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ : 

–   สามารถใช้งาน MS Office ได้ดี

–    บันทึกค่าใช้จ่ายของบริษัท / ออกเอกสารในใบสั่งซื้อ / เปิดบิล ใบสั่งสินค้า ใบกำกับภาษี ในวางบิล ใบเสร็จรับเงิน

–   ดูแลวางบิล รับเช็ค ลงตารางรับชำระเงิน

–   ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

–   ลงรายการบัญชีทั้งด้าน AR และ AP พร้อมบันทึกบัญชี

–  จัดเก็บเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใช้สำหรับยื่นภาษี ภงด 3, ภงด53 , และ ภพ20 (รวบรวมเอกสาร จะมีเจ้าหน้าที่สำนักบัญชีมารับ)

–  จัดทำ ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารทางบัญชีต่างๆ

สวัสดิการ

–  เป็นตามนโยบายบริษัทฯ

To apply for this job please visit forms.gle.