ผจก.แผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน ตามตกลง

ที่อยู่บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 35 – 45

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.กำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานบริหารความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.ตัวแทนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMR) : จัดทำ/ควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบ ISO 14001, Green Industry ตรวจสอบระบบการจัดการของเสียภายในโรงงาน ,ประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย ,ควบคุมให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน ,ติดตามระบบการปฏิบัติการเชิงแก้ไขและป้องกัน ,จัดทำแผนดำเนินงานสิ่งแวดล้อม เช่น แผนสื่อสาร แผนการประชุม ,กำหนดวาระการประชุมในการทบทวนระบบ
3.ผลักดันให้องค์กรมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process safety management) : จัดทำ/ควบคุมเอกสารและบันทึกในระบบ เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน และจัดการการตรวจประเมินจากภายนอก

สวัสดิการ

  • ตามข้อตกลงของบริษัท

To apply for this job email your details to recruitment@orchidjobs.com