ผู้จัดการการผลิต (อ.สามพราน)

เงินเดือน 40,000 – 50,000 บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท สามพราน นครปฐม

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 35 – 40

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 5 – 9

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ
 • สื่อสาร พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ ทำงานและประสานงานกับชาวต่างชาติได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Program PLC ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Program AutoCAd ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Program SolidWork ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลและสนับสนุนวิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) ในการปฏิบัติงานด้านการผลิต
 • เป็นผู้นำในการทำ Projects ต่างๆที่เกี่ยวกับทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนและควบคุมการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำโครงการและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
 • จัดทำโครงการและบริหาร โครงการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำโครงการและบริหาร โครงการเพื่อควบคุมและกำกับดูแลการจัดการความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
 • จัดทำโครงการและบริหาร โครงการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิศวกรรม
 • จัดทำโครงการและบริหาร โครงการเพื่อการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันพักร้อน
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าตำแหน่ง

To apply for this job email your details to greatorchidjobs2022@gmail.com