ผู้จัดการฝ่ายขาย Sales Manager ฐานเงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท/เดือน

สถานที่ทำงาน  ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(ลง brt สถานี นราราม 3 ครับ และเดินมาประมาณ 300-500 เมตร )

วันทำงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์          วันหยุด : วันเสาร์ -วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำงาน : 08.00 – 18.00 น.         รวม 9 ชั่วโมง/วัน

คุณสมบัติ                     

เพศ :                    ชาย/หญิง

ช่วงอายุ :              27 – 35 ปี

วุฒิการศึกษา :      ปริญญาตรี  สาขาวิชาการขาย , การตลาด , โลจิสติกซ์ , นำเข้าส่งออก หรือเกี่ยวข้อง (บริหารธุรกิจได้ หากมีประสบการณ์)

ยานพาหนะ,มีใบขับขี่ :        รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ (ยืดหยุ่นได้)

ประสบการณ์ :      3 ปี

บุคลิกภาพดี        บุคลิกภาพดี

การเริ่มงาน          เริ่มงานได้ทันที (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติเพิ่มเติม          

 1. มีประสบการณ์ด้านวางแผนระบบงานขาย และด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ด้านธุรกิจขนส่งสินค้า (Truck Transports) ธุรกิจโลจิสติกส์ ขนส่งนำเข้า (ด้านอื่นๆ ยินดีรับพิจารณา)
 3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับหัวหน้างาน หัวหน้าทีม หรือผู้จัดการฝ่าย (เคยเป็นรองผู้จัดการฝ่ายขายมา ยินดีรับพิจารณา)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ :   MS Word            MS Excel           MS Power Point

ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ :               

 1. สร้างฐานลูกค้าใหม่และ สร้างโอกาสในการขาย สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 2. ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการขายของทีมฝ่ายขายอย่างต่อเนื่องกำกับดูแล และกระตุ้นทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 3. วางแผนและจัดเตรียมข้อมูล Presentation รวมถึงเครื่องมือในการขายต่างๆให้ทีมฝ่ายขาย
 4. วางแผนทำการตลาด แนวโน้มการเติบโตของลูกค้า และคู่แข่งขันเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการขายและการทำการตลาด
 5. บริหารจัดการทีมงานและทรัพยากรต่างๆ ควบคุมดูแลงบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพสูงสุด
 6. ร่วมประชุมวางแผนและ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของทีมฝ่ายขายสอดคล้องกับทิศทางบริษัท
 7. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ของทีมฝ่ายขายให้ผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด
 8. ดูแลพนักงานในทีมฝ่ายขาย 4 คนขึ้นไป

สวัสดิการ

 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเดินทาง/ค่าน้ำมัน
 • ค่าบำรุงรักษารถ
 • ค่าคอมมิชชั่น 6 %
 • ค่าตำแหน่ง
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันพักร้อน

To apply for this job please visit forms.gle.