fbpx

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ที่อยู่บริษัท เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 60,000 – 120,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 35 – 45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : 2 ปี ด้านการขายเคมีภัณฑ์ เช่นกำมะถันบริสุทธิ์ โอเลี่ยม สารส้ม ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เหลว กรดมะนาวใช้ในเคมีภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและนโยบายของบริษัท
2) วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้
3) มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการ ตลาดประจำเดือน
5) การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) สามารถจัดกิจกรรมและมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขาย
7) รายงานปัญหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าโทรศัพท์
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.