fbpx

ผู้จัดการร้านอาหาร

ที่อยู่บริษัท สุขุมวิท49 กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 20,000 – 25,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 25 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการ/ ธุรกิจร้านอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ด้านผู้จัดการร้านอาหาร 1ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1 . มีประสบการณ์งานด้านบริหารจัดการ ร้านอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน กระตือรือล้น อดทน ซื่อสัตย์ และ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี มีใจรักบริการ (service-minded)และสามารถติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี /
5. มีความเป็นผู้นำ และมีประสบกาณณ์เป็น AREA ร้านอาหาร
6.สามารถบริหารจัดการเรื่องคน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานเป็นทีมได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) บริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัที่กำหนดไว้
2) บริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
3) บริหารทีมงานที่อยู่ในความดูแลให้มีความสุขในการทำงาน และทำงานเป็นTEAM WORK
4) ทำหน้าที่ฝึกสอนและตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานภายในร้านให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด พร้อมดูแลการจัดตารางการทำงานของพนักงานในรานสาขาพื้นที่รับผิดชอบ
5) ดูแลและตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ภายในร้านสาขาที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานที่บริษัทกำหนด
6) ดูแลและตรวจสอบการสั่งซื้อ การจัดเก็บ และการทำออกมาใช้งาน ของวัตถุทุกประเภทภายในร้าน
7) ตรวจสอบความถูกต้องของเมนูอาหารและเครื่องดื่มก่อนที่จะนำออกมาสู่ลูกค้า เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
8) สามารถนำเสนอแนวคิดใหม่ๆเพื่อพัฒนาบริษัทเติบโตไปพร้อมกันๆ
9) ประชุมกับผู้บริหารและ สรุปผลการบริหารร้านในแต่ละเดือน

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ค่าโทรศัพท์
  • โบนัส
  • ค่าเดินทาง
  • การันตี เซอร์วิสชาร์จ 10,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

To apply for this job please visit forms.gle.