fbpx

ผู้จัดการร้าน (สุกี้ ราชพฤกษ์)

ที่อยู่บริษัท อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เงินเดือน 20,000 – 23,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 27 – 40 ปี

ระดับการศึกษา : ระดับ ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านอาหารบุฟเฟต์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีประสบการณ์ทางด้านบริหาร การดูแลมาตรฐานในธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม หรือธุรกิจด้านการบริการ และดูแลพนักงานในร้าน 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเสษ
3) มีประสบการณ์ในการบริหารสต๊อคสินค้า การทำบันทึกข้อมูลรับเข้าออกของวัตถุดิบ ภายในร้าน
4) มีทักษะในงานด้านการคิดเงิน การแคชเชียร์ ชำระเงิน ออกใบกำกับภาษี งานเอกสาร
5) มีใจรักงานบริการ อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ดูแลบริหารจัดการของร้าน ทั้งการให้บริการ ดูแลการทำงานพนักงาน และวัตถุดิบอาหารความพร้อมในการให้บริการทั้งการจัดภายในร้าน และความพร้อมของพนักงาน
2) ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานในด้านคุณภาพ ความรวดเร็วของการบริการ ความสะอาดและ สุขอนามัย ให้ได้ตามมาตรฐาน และรองรับการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า พร้อมให้บริการตั้งแต่ร้านเปิดจนปิดร้านได้อย่างดี
3) บริหารจัดการให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
4) จัดตารางการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงเวลาและวัน ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุด จดบันทึกรายงานการทำงานเข้าออกของพนักงานภายในร้านและสรุปรายการเงินเดือนต่างๆ
5) สามารถควบคุม ฝึกอบรม สอนงาน แก่พนักงาน ให้ได้มาตรฐานทั้งกระบวนการเสิร์ฟอาหาร การให้บริการ การทำความสะอาดร้าน การต้อนรับลูกค้า และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
6) ควบคุมวัตถุดิบ สต๊อคสินค้า อาหารสด แห้ง และวางแผนการจัดสั่งซื้อสินค้าเข้าร้าน บริหารค่าใช้จ่ายต่อวัน พร้อมทั้งสรุปรายจ่าย และทำสรุปรายการบัญชี นำเสนอผู้บริหารได้
7) สรุปผลการทำงานแก่ผู้บริหาร และการจัดการงบประมาณต่างๆ

To apply for this job please visit forms.gle.