fbpx

ผู้จัดการร้านสปา

ที่อยู่บริษัท ศูนย์การค้าเกษรอัมรินทร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 25,000 – 35,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 27 – 45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งหัวหน้างาน

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1.หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารร้านสปา หรือเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการร้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ
4.มีบุคลิกภาพที่ดี พิจารณาที่ ร่างกาย ความสะอาด เนี้ยบ ดูดี หน้าตาส่วนหนึ่ง เน้นที่บุคลิกภาพสุภาพบุรุษ
5.มีทักษะการให้บริการ และ มีความเป็นผู้นำสูง ผู้ใต้บังคับบัญชาประมาณ 4 คน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ให้การต้อนรับลูกค้าใช้บริการ แนะนำการให้บริการ สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการให้มากที่สุด
2.ดูแลยอดขายได้ตามมอบหมาย สามารถที่จะทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ของผู้บริหาร และเสนอแนวทางต่างๆ ในการทำยอด
3.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขาทั้งความพร้อมในการให้บริการ และอบรมการบริการของพนักงาน และสรุปการมาทำงาน
4.ดูแล stock ของต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และวางแผนการสั่งของต่างๆ
5.คิดวิเคราะห์แนวทางการตลาด สำรวจคู่แข่งขัน แนะนำโปรโมชั่น กิจกรรมกระตุ้นยอดขาย
6.ร่วมประชุมกับผู้บริหาร สรุปยอดขายและ รายงานผลงานต่างๆ ประจำเดือน

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าอินเซนทีฟ

To apply for this job please visit forms.gle.