พนักงานขายคอร์สเรียน (Sales)

เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท Kidz Village เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • มีประสบการณ์ด้านเสนอขายคอร์สเรียน หรือเกี่ยวกับการเรียน การสอน อบรมต่างๆ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • น้ำเสียงน่าฟัง มั่นใจในการสนทนากับลูกค้า และมีไหวพริบดี มีทักษะในสื่อสาร
 • บุคคลิกภาพดี
 • เริ่มงานทันทีจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แนะนําผู้ปกครองเกี่ยวกับกระบวนการรับสมัครคอร์สเรียน
 • เชิญชวนให้ผู้ปกครองเข้ามาชมโรงเรียนและอธิบายเรื่องครอส์เรียนที่ผู้ปกครองสนใจ
 • เช็คข้อมูลลูกค้าที่สนใจลงทะเบียนเรียน ผ่านช่องทางต่างๆเ ช่น อีเมล์,โทรศัพท์,ข้อความต่างๆ
 • รายงานการทำงานรายสัปดาห์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปิดยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

To apply for this job email your details to Saowanee_kam@orchidjobs.com