fbpx

พนักงานขาย (สินค้าสีทาพื้น Epoxy)

ที่อยู่บริษัท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 22 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาด้านการขาย หรือการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ไม่จำกัดสาขา เน้นประสบการณ์)

ประสบการณ์(ปี) : อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานขายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยเฉพาะสินค้าสีทาพื้น Epoxy ที่ใช่ในโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีทักษะการขาย โดยเฉพาะเข้านำเสนอขายสินค้าในกลุ่มบริษัท ผู้รับเหมา และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
2) มีประสบการณ์ในการเข้าพบลูกค้า และเสนอขายสินค้า มีความเป็นมืออาชีพในการพรีเซ็นนำเสนอ
3) ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ติดต่อลูกค้าเป้าหมาย เพื่อขอเข้าพบ นำเสนอขายสินค้าให้กับบริษัท ผู้รับเหมา และกลุ่มโรงงานต่างๆ เพื่อขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
2) ออกใบเสนอราคา และบริหารจัดการให้งานของลูกค้าให้เสร็จเรียบร้อย พร้อมออกเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขาย
3) รักษาฐานลูกค้าเก่า และสรรหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ เพื่อวางแผนการขาย
4) สรุปผลการขาย และการเข้าพบลูกค้าต่างๆ ปัญหาที่พบ คุยงานกับผู้บริหาร
5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สวัสดิการ

-ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

-ค่าโทรศัพท์
-ค่าเดินทาง
-ค่าเสื่อมรถ
-ค่าอินเซนทีฟ                                                                                                                                                                                        -ค่าที่พัก
-โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.