fbpx

พนักงานธุรการบัญชี – การเงิน

ที่อยู่บริษัท เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 20 – 45 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี – การเงิน หรือ งานเอกสารด้านบัญชี

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์การงานธุรการ จัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ของฝ่ายบัญชีและการเงิน
2) มีความขยันทำงาน ซื่อสัตย์ มุ่นเน้นความถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ
3) ขยัน ตั้งใจทำงาน ไม่ขาดลามาสาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) จัดทำบันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่าย, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกทางการเงินต่างๆ
2) ดูแลธุรการบัญชี จัดทำเอกสารด้านบัญชี การเงิน และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ส่งให้สำนักบัญชี
จัดทำรายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน/เดือน
3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ไปรษณีย์, ส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า หรืองานอื่นๆ ด้านบัญชีการเงิน ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ท่องเที่ยวประจำปี/กินเลี้ยงประจำปี
  • โบนัส
  • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

To apply for this job please visit forms.gle.