บริษัททำเกี่ยวกับธุรกิจสำนักงานบัญชี ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

สำนักงานบัญชีชั้นนำผู้ให้บริการรับทำบัญชีครบวงจรเราให้บริการจัดทำบัญชีและภาษี จดทะเบียนบริษัท รับดูแลเพจ คอนเทนต์ ทำ marketing คอร์สเรียน

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 16,000 – 24,000 บาท 

สถานที่ทำงาน : ซอยอินทามระ10 แขวงสามเสนใน เขตพญาไ

เวลาทำงาน:  วันจันทร์ – วันเสาร์ 08:30 – 17:30  / หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน

 หน้าที่รับผิดชอบ

1.ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของลูกค้าอย่างละเอียด และถี่ถ้วน

2.จัดทำแบบภาษีและประกันสังคมประจำเดือน

3.ให้คำแนะนำกับลูกค้า ด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชี

4.ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอก อาทิ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

5.บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย

6.กระทบยอดบัญชีภาษี , Statement, ภงด.,ภ.พ.30 ,เจ้าหนี้การค้า,ลูกหนี้

7.ตรวจทานงบทดลอง และบัญชีแยกประเภท

8.ยื่นภาษีประจำปี , ภ.ง.ด.50,51 ,ประกันสังคมประจำปี,กท.26ก.

9.ยื่นงบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

10.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อส่งงบการเงิน และทำรายการปรับปรุงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับงบการเงินที่เรียบร้อยและถูกต้องแม่นยำ

คุณสมบัติ

1.เพศ: ชาย – หญิง     อายุ 22 – 30 ปี

2.วุฒิ : ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี เท่านั้น

3.มีประสบการณ์งานด้านบัญชีและภาษี อย่างน้อย 1 ปี

4. สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และ การเงินทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมถึงรับผิดชอบงาน ด้านภาษีทุกตัว

5. สามารถปิดงบการเงินได้ (มีคนสอนงานให้, มีคนตรวจสอบให้)

6. มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สมารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดพัฒนางานอยู่เสมอ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการถ่ายทอดงาน และ มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อยู่เสมอ

8. สามารถให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ละเอียดและถูกต้อง

9. สามารถจัดระบบงาน และกำกับดูแล ระบบงาน และ ระบบทีมให้บรรลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้

10. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ดี

11. มีความขยันและซื้อสัตย์ มีความตั้งใจในการทำงาน

12. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsoft Office

To apply for this job email your details to recruitment@orchids.com