fbpx

วิศวกรไฟฟ้า

ที่อยู่บริษัท เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 25,000 – 30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ในงานวิศวกรไฟฟ้า 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งสายไฟฟ้าภายในอาคาร หรือติดตั้งไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีประสบการณ์ช่างไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Factory Automation) ทุกประเภท
3) ใช้ระบบ Auto ACD และประเมินการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้
4) ออกแบบตู้คอนโทรลเครื่องจักรหรือตามแบบไฟฟ้าและออกแบบเครื่องจักรเฉพาะงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการออกแบบและวางระบบไฟฟ้า – ควบคุมคุณภาพ แผนงาน รวมถึงดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและประสานงานกับทางลูกค้า – บริหารเวลาการทำงานให้ตรงตามแผนที่กำหนด
2) ดูแลโปรเจค ระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล รับผิดชอบงานติดตั้งไฟฟ้า เดินระบบไฟฟ้าเข้าตู้คอนโทรล
3) วางผังระบบไฟฟ้า set up งานไฟฟ้า หน้างาน – ทำแบบไฟฟ้า ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ให้ได้ตามมาตรฐาน และความปลอดภัย
4) ควบคุม และตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า – ประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบไฟฟ้า
5) สามารถปฏิบัติงานได้โดยการเดินระบบสายไฟฟ้าด้วยตนเอง หรือมีประสบการรณ์คุมงานด้านนี้มา
6)ใช้ระบบ Auto ACD และประเมินการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
7) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าล่วงเวลา
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.