fbpx

สถาปนิก ตกแต่งภายใน

ที่อยู่บริษัท  แขวง/เขตหนองแขม กทม.

เงินเดือน 17,500 – 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 24 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป (งานตกแต่งภายใน / สถาปัตย์)

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. มีความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและLandscape โปรแกรม Auto cad, sketchup V-Ray และโปรแกรมที่จำเป็นในการออกแบบได้
2. สามารถทำงานภายใต้ความดันได้ดี มีความรับผิดชอบทำงานได้ตรงเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขเฉพาะหน้าได้ดีมีความเข้าใจในงานสถาปัตกรรมและวัสดุก่อสร้าง
4. มีความคล่องแคล่วว่องไวสามารถทำงานคนเดียวได้
5. มีใบขับขี่รถยนต์ และ มีรถยนต์ส่วนตัว
6. เป็นคนมีระเบียบในการทำงาน และวางแผนการทำงานที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานออกแบบ/เขียนแบบ/แก้ไขแบบ
2. สำรวจพื้นที่หน้างานเพื่อนำมาเขียนแบบ/แก้ไขแบบ
3. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน
4. จัดซื้อวัสดุที่นำมาใช้ในแบบ
5. ทำ BOQ ของแบบที่จัดทำ
6. ประสานงานต่างๆกับผู้รับเหมาเพื่อให้งานเป้นไปตามที่กำหนด

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าเสื่อมรถ ค่าน้ำมัน

To apply for this job please visit forms.gle.