หัวหน้าส่วนงานทรัพยากรบุคคล (HR Supervisor)

เงินเดือน 18,000 – 23,000 บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท กรุงเทพมหานคร(เขตสะพานสูง)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

  • มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้าง
  • มีความรู้ด้านงานสรรหาบุคคลากร
  • มีความรู้ด้านงานฝึกอบรม
  • มีประสบการณ์ตรงด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลด้านการสรรหาพนักงาน
  • ดูแลด้านสัญญาจ้างต่างๆและสวัสดิการพนักงาน
  • ดูแลด้านอาคารสถานที่ จัดจ้างด้านอาคารสถานที่
  • ดูแลด้านการฝึกอบรมพนักงาน
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

To apply for this job email your details to Pornpimol_rue@orchidjobs.com