เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป (ภาษาจีน)

ที่อยู่บริษัท นิคมพัฒนา ระยอง

เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 2 – 3

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ-ประสานงาน
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาจีน ในระดับ HSK 4 ขึ้นไป (พูด อ่าน เขียนได้ และแปล ได้ดี)
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Office
 • ขยัน อดทน มีความซื่อสัตย์
 • เริ่มงานได้ทันที (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร และติดต่อประสานงานกับสำนักงานกรุงเทพในงานเอกสารต่างๆ
 • จัดทำข้อมูลและดูแลเอกสารต่าง หรือจดหมายเข้า-ออก
 • รวบรวมใบลา สรุปการทำงานของพนักงาน ( ส่งสำนักงานใหญ่ )
 • ดูแลการเบิกจ่าย และสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ( เช่น เครื่องเขียน )
 • จัดทำประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
 • ประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและ สรุปรายงานผลการทำงานกับหัวหน้างาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ใช้ภาษาจีนสำหรับคุยกับเจ้านาย และอ่าน แปล เอกสารภายในองค์กร สื่อสารแก่พนักงานได้

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ

ค่าครองชีพ
ค่าเดินทาง
ค่าภาษา
ค่าที่พัก
โบนัส
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ทันตกรรม
วันพักร้อน
วันลาป่วย
วันลากิจ
เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

To apply for this job please visit docs.google.com.