fbpx

เจ้าหน้าที่ธุรการเอกสาร

ที่อยู่บริษัท เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์(ปี) : มีทักษะงานด้านธุรการ งานเอกสาร ประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีทักษะในการออกเอกสารต่างๆ การจัดเก็บเอกสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2) มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3) มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel , Word
4) มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ดูแลงานธุรการงานเอกสาร พิมพ์งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ติดตามเอกสารการดำเนินงานต่างๆภายในองค์กรให้เรียบร้อย นำส่งเอกสารที่รวบรวมเอกสารเสร็จแล้วส่งให้ฝ่ายอื่นๆ
2) สนับสนุนฝ่ายขายในการจัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หักภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
3) จัดทำและจัดการระบบเอกสารทั้งจากภายในและภายนอกให้มีความเรียบร้อยครบถ้วน ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
4) สรุปผลการทำงาน รายงานผลการทำงานต่างๆ

สวัสดิการ

  • โบนัส
  • เงินช่วยเหลือต่างๆ
  • ท่องเที่ยวประจำปี

To apply for this job please visit forms.gle.