fbpx

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้)

ที่อยู่บริษัท เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 24 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์งานด้านธุรการประจำสำนักงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) ต้องมีทักษะพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ดี (ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือถ้าพูดได้ทั้ง 2 ภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2) มีประสบการณ์ในการทำงานประสานงานกับชาวต่างชาติ หรือ งานธุรการ
3) มีความเชี่ยวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำนักงานต่างๆ Word / Excel / Email
4) มีทักษะการสื่อสารที่ดี ละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตรบริการ
5) มีวุฒิภาวะ สามารถคุยงานกับผู้บริหารได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กร และติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ภายนอก หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) จัดเก็บเอกสารทางด้านธุรการ รับ-ส่งเอกสาร ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ ดำเนินการและเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
3) คีย์ข้อมูลเอกสารในบริษัท ลงระบบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะแผนกบัญชี ในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
4) งานธุรการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั่วไป

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

  • เสื้อฟอร์มพนักงาน
  • โบนัส
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ปรับเงินเดือนประจำปี

To apply for this job please visit forms.gle.