fbpx

เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการ

ที่อยู่บริษัท เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

เงินเดือน 30,000 – 35,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี , วิศวกรรมศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปี ด้านการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า หรือการชุบเคลือบผิวแบบอื่นๆ ถ้ามีความรู้หรือประสบการ์ณด้านการชุบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาและเป็นคนละเอียดรอบคอบ
2) ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ทำงานร่วมกับฝ่ายขายและทางทีมเทคนิคในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างยาวนาน
2) ทำแผนออกเยี่ยมลูกค้าให้กับทางผู้บังคับบัญชา
3) ออกเยี่ยมโรงงานลูกค้าเป็นประจำและคอยแก้ไขหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับลูกค้า
4) จัดทำรายงานทางด้านเทคนิคให้กับผู้บังคับบัญชา
5) พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าปัจจุบันและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6) ติดตามและติดตามปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจต่อการแก้ปัญหาด้านเทคนิค
7) ค้นหาความต้องการของลูกค้าและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
8) จัดเตรียมขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและคำแนะนำแก่ลูกค้า (ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ)
9) ร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา

To apply for this job please visit docs.google.com.