Account Executive

ที่อยู่บริษัท กรุงเทพมหานคร(เขตดินแดง,เขตบางกะปิ,เขตลาดพร้าว,เขตวังทองหลาง,เขตห้วยขวาง)

เงินเดือน 19,000 – 21,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : หญิง

อายุ(ปี) : 23 – 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 0 – 1

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกพบลูกค้า หรือให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ มาอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • มีความสามารถในการนำเสนอเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก มีความรับผิดชอบสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริษัทมีจัดอบรมสินค้าและบริการให้พนักงานก่อนเริ่มงานจริง เพื่อให้สามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้า เช่น แพ็คเกจประกาศงาน บริการสรรหาพนักงาน ฯ
 • ประเมินความต้องการลูกค้า และหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด
 • หาลูกค้าใหม่ นัดหมายเข้าพบเพื่อแนะนำสินค้า และดูแลหลังการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ตรงความต้องการลูกค้า

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ

> เงินเดือน
> ค่าคอมมิชชั่น
> ค่าอินเซนทีฟ
> บริการแกร็ป กรณีออกพบลูกค้า
> ชุดยูนิฟอร์ม
> ประกันสังคม
> เงินเบิกค่ารักษาพยาบาลของบริษัท
> เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
> ทุนการศึกษาและฝึกอบรม
> กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
> รางวัลอายุงาน
> พักร้อนประจำปี
> โบนัสและการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
> ท่องเที่ยวนอกสถานที่
> งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
> สิทธิในการลาต่างๆ
> เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (งานบวช, งานแต่ง, งานศพ)
> อื่นๆตามนโยบายบริษัท

To apply for this job please visit docs.google.com.