fbpx

Admin

ที่อยู่บริษัท อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

เงินเดือน 15,000 – 17,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 22 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์งานด้าน Admin 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีความเชี่ยวชาญ MS Excel จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีประสบการณ์ทำงานในฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี หรืองานเอกสาร ประสานงานในองค์กร
3) มีความละเอียดรอบคอบ อดทน ตั้งใจทำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ดูแลงานธุรการ งานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี และฝ่ายจัดซื้อ เป็นหลัก
2) จดบันทึกข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย คีย์ข้อมูลเข้าระบบ จัดทำข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3) ประสานงานระหว่างแผนก จัดเก็บเอกสาร จัดส่งเอกสาร ให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมทั้งจัดส่งเอกสารให้ภายนอก
4) งานที่ได้รับมอบฝ่ายเกี่ยวกับงานธุรการ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัส
  • เที่ยว/กินเลี้ยงประจำปี

To apply for this job please visit forms.gle.