fbpx

Automation Engineer

ที่อยู่บริษัท แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 23,000 – 30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 23 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์/ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชั่น หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์ แต่มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้า PLC Automation ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

  • ต้องมี Skill และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม PLC หรืออื่นๆในสายงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบ ในงาน Automation Machine Project คิดและพัฒนาระบบ Automation ที่ใช้ในไลน์ผลิตอุตสาหกรรม และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
2. ติดตั้ง และออกแบบระบบ Automation ทั้ง PLC, HMI, Omron, Siemens สำหรับการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
3. Sevice เช็คระบบ Automation Machine ให้ลูกค้า – ดูแลการประกอบเครื่องจักร – Test Run เครื่อง – ติดตั้งเครื่อง และแก้ไขปัญหาหน้างาน
4. ออกแบบระบบความปลอดภัย – ออกแบบ step การทำงาน – สร้างการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเครื่องจักร
5. ดูแลเรื่องบริการหลังการขายให้กับลูกค้า Training และจัดทำวิธีการใช้ระบบให้กับลูกค้า รวมถึงตรวจสอบการทำงานเครื่องจักรภายในและการแจ้งเตือนปัญหา

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าล่วงเวลา
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.