fbpx

AV Technician ไซด์งาน DTAC

ที่อยู่บริษัท เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 22 – 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปวช. / ปวส./ สาขาเครื่องกล หรือไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับช่างอาคาร / ช่างเทคนิค / ช่างไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1.มีความรู้และเข้าใจระบบบำรุงรักษาอาคาร ระบบสาธารณูปโภค งานระบบ แสง สี เสียง AV
2.มีประสบการณ์งานช่างอาคาร งาน AV อย่างน้อย 1 ปี และยินดีรับพิจารณาน้องๆที่จบใหม่ แต่เคยผ่านประสบการณ์ฝึกงาน โดยประสบการณ์ตรงงานโสตฯ AV มา จะรับพิจารณาด้วย
3. สามารถยืนหยุ่นเวลาการทำงานได้ เพราะทำงาน 6วัน ต่อ สัปดาห์ มี OT ให้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงาน AV, เครื่องแสง สี เสียง งานอุปกรณ์โสตฯ ติดตั้ง-ซ่อมแซมบำรุง
2. บันทึกการตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. PM ระบบปรับอากาศ , ระบบไฟฟ้า และ เครื่องจักรต่าง ๆ
4. ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ในพื้นที่ส่วนกลาง งานวิศวกรรมอาคาร
5. ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงาน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าเดินทาง
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ตรวจสุขภาพประจำปี

To apply for this job please visit forms.gle.