fbpx

COO (Chief Operating Officer)

ที่อยู่บริษัท อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เงินเดือน 85,000 – 100,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 45 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์การอาหาร และ/หรือวิศวกรรมเครื่องกลหรืออุตสาหการ

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์การจัดการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 5 ปี FOOD Engineer โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมข้าว

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) ความเข้าใจหลักการบัญชีรวมถึงการจัดทำงบประมาณ งบดุล งบกำไรขาดทุน กระแสเงินสด และการจัดการการวางแผนทุน
2) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์
3) ความคุ้นเคยกับอุปกรณ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค
4) มีความรู้ด้านความปลอดภัย คุณภาพ ผลผลิต การสร้างความต้องการ สินค้าคงคลัง และกระบวนการดูแลรักษา
5). ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
6). ความสามารถในการสร้างความรับผิดชอบและเป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่าง
7). ทักษะการสร้างทีมที่แข็งแกร่ง การตัดสินใจ และการบริหารบุคลากร
8). ทำงานโดยอัตโนมัติพร้อมทั้งรับรองว่าเป็นไปตามความคาดหวังของ CEO และเกินความคาดหมาย
9). ความรู้ด้าน FOOD Engineer
10). ความรู้ด้านการพูดและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1). วางแผน จัดระเบียบ กำกับดูแลและแนะนำผู้จัดการส่วน และจัดการการดำเนินงานให้เกินความคาดหวังของลูกค้า
2). ควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในทุกด้าน
3). รับผิดชอบด้านผลผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม
4). จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพย์สินอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
5).ใช้กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ และให้ความรู้สึกที่ชัดเจนถึงทิศทางและการมุ่งเน้นในการเติบโตโดยรวมของบริษัท
6). ติดตามการดำเนินงานและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการแก้ไข
7). การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการควบคุมต้นทุนโดยประสานงานกับ CFO และฝ่ายการเงิน การกำกับดูแลผู้บริหารระดับกลาง
8). การวางแผนและการควบคุมแผนการผลิตและการพยากรณ์ และการรายงานการจัดการอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง
9). แบ่งปันความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับกลุ่มงานและสรรหา จัดการ และพัฒนาพนักงาน
10). รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาจุดเสียหรือค่าล่วงเวลา
11). ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยของโรงงาน
12). ช่วยฝ่ายบริหารในการริเริ่มการพัฒนาธุรกิจและวางแผนบทบาทความเป็นผู้นำ
13). พัฒนาระบบและกระบวนการที่ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเป้าหมายประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีประสิทธิผล
14). แก้ไขปัญหาหรือข้อข้องใจของพนักงาน และจัดการข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม
15). ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและแนวคิดที่ดีที่สุดด้านการจัดการการผลิตล่าสุด

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • เบี้ยขยัน
  • ชุดยูนิฟอร์ม
  • ค่าล่วงเวลา
  • ตรวจสุขภาพประจำปี

สวัสดิการอื่นๆ

  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • เบี้ยเลี้ยง
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.