Copy Writer (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

ที่อยู่บริษัท เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

  • สามารถเขียน Content และออกแบบ Content ได้
  • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอักษรทั้งไทยและอังกฤษได้
  • เรียนรู้งานไว สามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ
  • สามารถสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบพิสูจน์อักษรงานสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • เขียนและออกแบบ Content ตามที่ได้รับบรีฟ
  • ประสานงานกับลูกค้าและดีไซน์เนอร์ภายในทีม
  • นำเสนอ Concept งานตามที่ออกแบบได้
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

To apply for this job please visit docs.google.com.