Electrical Tech. (ช่างไฟฟ้า) อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินเดือน :  13,000  บาท

ธุรกิจ : การรับจัดหาแรงงานและบริการอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

รายละเอียดงาน

  • นำงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องวัดคุม และเครื่องกลในโรงงานผลิตกระดาษ
  • งาน Wiring, เดินสายไฟ/ท่อร้อยสายและท่อสัญญาณระบบไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน
  • ติดตั้ง Wire way/Cable tray ให้ได้ตามมาตรฐาน / งานถอดประกอบซ่อม Instrument
  • งานซ่อมระบบ Hydraulic และ Pneumatic
  • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้า Low voltage และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการเพิ่มเติม

  • เบี้ยขยันการทำงาน
  • ประกันสังคม
  • ค่าล่วงเวลา และการเดินทาง กรณีปฏิบัติงาน
  • โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

เอกสารสำคัญ

ต้องมี  Certificate ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

To apply for this job please visit forms.gle.