รับสมัคร Graphic Design ใกล้กับเมเจอร์รัชโยธิน

เงินเดือน 18,000 – 22,000 บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท 60 Opposit SCB Park, Ratchadapisek rd., Lardyao, Jatujak กรุงเทพมหานคร 10900

ประเภทกิจการ บริการดูแลรักษารถยนต์แบบครบวงจร

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22 – 30

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 2 – 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ออกแบบอาทเวิร์ค ตามที่ได้รับมอบหมาย (งานเกี่ยวกับการแร๊ปรถ+การเคลือบแก้ว+ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถ)
  • ร่วมวางแผนการออกแบบอาทเวิร์ค นำเสนอแนวทางการออกแบบงาน
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ค่าเดินทาง/ค่าน้ำมัน มีค่าเดินทางให้ กรณีมีงานนอกสถานที่ เบิกจ่ายตามจริงหรือรถบริษัท
  • ค่าล่วงเวลา (โอที)
  • วันพักร้อน วันลาป่วย วันลากิจ

To apply for this job email your details to greatorchidjobs2022@gmail.com