fbpx

Marketing Coordinator

ที่อยู่บริษัท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เงินเดือน 34,000 – 50,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 27 – 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด การโฆษณา หรือการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ในการประสานงานการตลาดอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีความรู้เกี่ยวกับการตลาดแบบดั้งเดิม (ออฟไลน์) , ออนไลน์ และดิจิทัล การตลาดเนื้อหา และการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
2) มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
3) สามารถใช้ Microsoft Office, Google และ ChatGPT ได้
4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะการเจรจาต่อรอง
5) มีความคุ้นเคยกับระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) และเครื่องมือการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถใช้เครื่องมือได้
6) มีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณ (budgeting) และการพยากรณ์ยอดขาย (forecasting) บริหารและกำหนดค่าใช้จ่ายเองได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) กำกับดูแล และดำเนินการผลิตและดำเนินการด้านการขายและการตลาด
2) ดูแลข้อกำหนดทั้งหมดจากตัวแทน บริษัทตัวแทน และผู้รับเหมาช่วงทั้งหมด (สำหรับฝ่ายขายและการตลาด) เป็น Lead ในการบริหารการจัดการ
3) ดำเนินการวิจัยแนวโน้มตลาด พฤติกรรมลูกค้า และภาพรวมของคู่แข่ง และจัดทำรายงาน
4) สนับสนุนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในการจัดทำและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการรวบรวมการคาดการณ์การขาย การกำหนดวัตถุประสงค์ และการอัปเดตปฏิทิน
5) สื่อสารวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ระยะเวลา และการส่งมอบให้กับทีมขาย และให้คำแนะนำสำหรับการใช้งานและการส่งเสริมการขาย ดูแลกำหนดค่าใช้จ่าย ต่อรองราคาได้
6) วางแผนการประชุม กิจกรรม และการประชุมใหญ่โดยการระบุข้อกำหนด การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ การพัฒนากำหนดการและการมอบหมายงาน และการประสานงานรายชื่อผู้รับจดหมาย/รายชื่อแขก
7) ดูแลรักษาสินค้าคงคลังของวัสดุสนับสนุนการขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งหมดเป็นปัจจุบันและถูกต้อง และประสานงานในการสร้างวัสดุใหม่เมื่อจำเป็น
8) ค้นหาแหล่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายใหม่อย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำแก่ผู้นำฝ่ายขายและการตลาด

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าคอมมิชชั่น
  • ค่าล่วงเวลา
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.