รับสมัคร Marketing Offline

เงินเดือน 23,000 – 25,000 บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท เลขที่ 625 อาคารทัศนียา ห้องเลขที่ ยูนิต เอบีซีดี ชั้น 5 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

ประเภทธุรกิจ

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 2 – 3

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนทำการตลาดในช่องทางต่างๆ ในรูปแบบ Offline ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัท ในช่องทางออฟไลน์
 • ติดต่อเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของบริษัท เช่น สถาบันเสริมความงาม, ร้านขายยา, โรงพยาบาล เป็นต้น
 • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อการนำเสนอและให้ข้อมูลลูกค้าอย่างถูกต้อง
 • วางแผนการทำตลาดร่วมกับทีมงาน และผู้บริหาร รวมถึงเสาะหาแนวทางการทำตลาดใหม่ๆ เพื่อผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดออฟไลน์ให้มากที่สุด
 • ตรวจสอบสต็อคสินค้าคงเหลือ เพื่อนำมาจัดทำรายการทางการตลาดให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบควบคุมงบประมาณในการทำตลาด รวมถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดต่อสื่อสารกับทุกฝ่ายภายในองค์กร และนอกองค์กร เพื่อประสานงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัท
 • สรุปรายงานการทำงาน และรายละเอียดการทำงาน ส่งผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสังคม

To apply for this job email your details to tananya_son@orchidjobs.com