PLC Engineer

เงินเดือน ตามตกลง

ที่อยู่บริษัท สวนอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี(ศรีมหาโพธิ)

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 0 – 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

มีส่วนรวมในการออกแบบเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ติดตั้งโปรแกรมเครื่องจักรและการแก้ไขปัญหาหน้างาน
การเขียนและแก้ไขปัญหา PLC Ladder Diagram โดยใช้โปรแกรม Mitsubishi,OMRON,KEYENCE เป็นต้น
การเขียนและแก้ไขปัญหาแผงสัมผัส HMI และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

1.เบี้ยขยัน 400 , 500 และ 800 บาท
2. ค่าน้ำมัน 30/วัน
3. ค่าอาหาร 35/วัน ค่าอาหารโอที 35 (2ชั่วโมงขึ้นไป)
4. โบนัสประจำปี เฉลี่ย 2 เดือน
5. ค่าเช่าบ้าน 2000 บาท
6. ค่าทักษะ ค่าตำแหน่ง
6. เบี้ยเลี้ยงทำงานนอกสถานที่ 200-300
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%
8. ตรวจสุขภาพประจำปี

To apply for this job email your details to somphot_mah@orchidjobs.com