fbpx

Project Assistant

ที่อยู่บริษัท เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย / หญิง

อายุ(ปี) : 28 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการ การบริหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Project Assistant 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์เคยทำงานในธุรกิจการขายส่งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีทักษะในการวางแผน คิดวิเคราะห์ เจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ และมีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายในกำหนดเวลาที่จำกัด สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3) ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2ปี ในการบริหารโครงการ
4)หากสามารถ ถอดแบบBOQโครงสร้างราคาได้เบื้องต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5) เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และพักค้างคืนได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ช่วยดูแลงานจาก Project Manager ร่วมกันวางแผนโครงการตั้งแต่งบประมาณ ระยะเวลาในการทำงาน และกำลังคน
2) ติดต่อประสานงานภายในและ ภายนอกองค์กร
3) ตรวจสอบการทำงานของแต่ละภาคส่วนให้เสร็จตรงตามกำหนดเวลา และอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
4) ทำรายงานความคืบหน้าของโครงการ รายงานต่อ Project Manager
5) ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหากมีปัญหาเกิดขึ้น และ ดูแลตรวจเอกสารต่างๆ
6) ทำรายงานสรุปโครงการเมื่อเสร็จและ นำเสนอต่อProject Manager และผู้เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.