fbpx

QC Assitant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ)

ที่อยู่บริษัท อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เงินเดือน 40,000 – 50,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 35 – 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์งานด้าน QC Assitant Manager 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1.มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน หรือรองผู้จัดการฝ่าย QC Assitant Manager
2.มีความรู้เกี่ยวกับ ฉนวนกันความร้อนผลิตสินค้าเพื่อขาย-ประเภท ปะเก็นกันรั่ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ต้องมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบทางด้านคุณภาพ เช่น เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ ไดอัลเกจ และเครื่องมือวัดอื่นๆ และสามารถใช้เครื่องมือทางสถิติ เช่น QC. 7 Tools ในการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิตได้
4. ต้องเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ TS 16949
5. ต้องเข้าใจวิธีการตรวจสอบภาพ ลักษณะงานด้วยสายตาแบบ 100% และสุ่มตรวจสอบตามมาตรฐาน MIL-STD-105E ได้
6. ต้องรู้ชนิด ประเภท ขนาด และสเป็คของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่นำมาผลิตได้อย่างถูกต้อง
7. ต้องสามารถแยกชนิด อาการของงานที่ผลิตออกมาระหว่างงานดีและงานเสียได้
8. ต้องบ่งชี้และจัดการกับของเสียที่ตรวจพบในกระบวนการการผลิตได้อย่างชัดเจน
9. ต้องสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลกับผลิตภัณฑ์
10. ต้องเข้าใจกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ เช่น การทำ New Model (ผลิตภัณฑ์) , Trial ( ทดลองผลิต) , Mass Production ( ผลิตจำนวนมาก ) เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำเป้าหมายแผนกประจำปี / จัดทำงบประมาณแผนกประจำปี / จัดทำแผนการฝึกอบรมแผนกประจำปี
2.ทบทวนและปรับปรุงวิธีการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน / ทบทวนระเบียบวิธีการทำงานเกี่ยวกับด้านคุณภาพ / ทบทวนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานทุกเดือน

3.วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อหาสาเหตุ / คิดวิธีแก้ไขสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด / หาทางป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเกิดซ้ำ
4.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและเฝ้าติดตามกระบวนการผลิตด้านคุณภาพ
5.อบรมพนักงานตรวจสอบคุณภาพให้สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามมาตรฐานการตรวจสอบและข้อกำหนดของลูกค้า

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทันตกรรม

สวัสดิการอื่นๆ

 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าตำแหน่ง

To apply for this job please visit forms.gle.