เปิดรับตำแหน่ง Sales Engineer

จำนวน 1 คน

ฐานเงินเดือน 30,000 บาท

ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน : 333/81 ไอทีสแควร์ ชั้น 4 ทาวเวอร์ 1 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าโครงการ ทั้งราชการและเอกชน
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 3. หาฐานลูกค้าใหม่ๆ และออกวิ่งหางาน
 4. จัดทำเอกสาร Company Profile ใบเสนอราคา ปิดการขาย และดูแลลูกค้าหลังการขาย
 5. จัดทำ TOR หรือร่างขอบเขตการทำงาน
 6. ประสานงานกับฝ่าย Support หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายขาย VP-Sales, Sales Manager.
 7. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28 – 38 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์งานขาย 2 ปีขึ้นไป ด้านการขายสินค้าระบบ CCTV , Fire Alarm , Access Control , Solution , Car park หรือด้านใดด้านหนึ่ง
 4. มีรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมใบขับขี่
 5. สามารถทำเอกสารใบเสนอราคาได้ดี
 6. มีทักษะการสื่อสารที่ดี เรียนรู้เร็ว และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
 8. มีทักษะการเข้าพบลูกค้า การขาย การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ และปิดการขายได้
 9. บุคลภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไหวพริบดี

สวัสดิการ   

 1. เสื้อยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. ค่าโทรศัพท์
 4. ค่าน้ำมัน (บางออกพบลูกค้า)
 5. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 6. ค่าที่พัก (กรณีออกจ่างจังหวัด)
 7. ค่าคอมมิชชั่น
 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 9. อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

To apply for this job please visit forms.gle.