Sales Engineer (แผ่นฉนวนสำเร็จรูป) (ลำลูกกาคลอง8)

ที่อยู่บริษัท ลำลูกกาคลอง8 ปทุมธานี

เงินเดือน 20,000 – 26,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • มีความสามารถวางแผนการขาย และวางกลยุทธ์ในด้านการขายได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Sale Engineer 1 ปีขึ้นไป ในธุรกิจก่อสร้าง,งานโครงสร้าง คอนโด อุตสหกรรม หรือเคยขายแผ่นฉนวนกันความร้อนมาก่อน
 • มีรถยนต์และใบขับขี่
 • สามารถใช้โปนแกรม AutoCAD ได้
 • ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า สภาวะคู่แข่งขันและนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การนำเสนองานขาย และสามารถปิดการขายได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • แนะนำ สินค้าและบริการของบริษัท และวิเคราะห์ให้ข้อมูลเชิงวิศวกรรม เพื่อเสนอสินค้าให้เหมาะสมกับกิจการหรืองานของลูกค้า เพื่อสร้างลูกค้าใหม่
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขายสินค้าและบริการของบริษัท
 • ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯมอบหมาย
 • ประสานงานกับฝ่ายโฟร์แมน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ

1.เบี้ยขยัน 750 บาท (กรณี ไม่ขาด ลา มาสาย)
2.ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท
3.ค่าน้ำมัน 3000 บาท/เดือน กรณี ไปต่างจังหวัด เบิกค่าน้ำมัน คิด กม. 6 บาท (เบิกได้หลังทำงาน 2 เดือนขึ้นไป)
4.ค่าเสื่อมรถ 1,500 บาท (กรณี ทำงานเกิน 6 เดือน)
5.ค่าคอมมิชั่น 1% จากยอดขาย
6. ค่าอินเซนทีฟ 5000 บาท/1 ไตรมาส

To apply for this job please visit docs.google.com.