เปิดรับตำแหน่ง  Sales Executive

จำนวน : 1 คน

เงินเดือน : 18,000 – 20,000 บาท

เวลาทำงาน:  8.30 – 17.30 น.

วันทำงาน :  จันทร์ – ศุกร์  วันหยุด : เสาร์ – อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน : 1000/35 อาคาร พี บี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

หน้าที่การทำงาน

 1. หาฐานลูกค้าใหม่ จากช่องทางต่างๆ
 2. โทรหาบริษัทลูกค้า เพื่อนำเสนอบริการของบริษัท ศึกษาข้อมูลบริษัทลูกค้าก่อน ความต้องการของลูกค้าต้องการนำเช้าสินค้าอะไร เพื่อสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 3. บริการให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านการนำเข้าสินค้ากับลูกค้า
 4. ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด
 5. ประสานงานกับทาง Agency เรื่องสินค้าที่จะนำเข้า เช่น ราคา วิธีนำเข้า และการขนส่ง
 6. จัดทำเอกสารใบเสนอราคาให้กับทาง Supervisor พิจารณาความเหมาะสม
 7. ติดต่อนัดหมายการเข้าพบบริษัทลูกค้า เพื่อเสนอราคา

คุณสมบัติ  

 1. เพศ : ชาย – หญิง
 2. อายุ : 24-35 ปี
 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 4. มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
 5. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 6. จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางการขาย Sea and Air freight (การนำเข้าสินค้า) อย่างน้อย 6 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นไป
 7. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 8. มีความสามารถในการขายและการเจรจาต่อรอง
 9. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 10. มีบุคลิกภาพที่ดี

สวัสดิการ

 • เวลายืดหยุ่นในการทำงาน
 • ค่ายานพาหนะ และที่จอดรถ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ผ่านโปร)
 • ประกันกลุ่ม (ผ่านโปร)
 • ค่าตอบแทนพิเศษ ตามข้อตกลงของบริษัท

To apply for this job please visit forms.gle.