fbpx

Sales Executive

ที่อยู่บริษัท เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 20,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง/LGBT

อายุ(ปี) : 25 – 35 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์, การจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีความรับผิดชอบ
2) ขยัน มีความสนใจในเรื่องเครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ หมั่นค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ๆ
3) สามารถทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
4) มีความซื่อสัตย์
5) มีความละเอียด รอบคอบ
6) ไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า
2) เข้าพบและนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้า คลินิกเสริมความงาม, ร้านขายยา, ร้านขายเครื่องสำอาง
3) เขียนรายงานการทำงาน และรายละเอียดการทำงาน ส่งผู้บังคับบัญชา
4) วางแผนการทำตลาดร่วมกับทีมงาน และผู้บริหาร
5) เสาะหาแนวทางการทำตลาดใหม่ๆ เพื่อผลักดันสินค้าเข้าสู่ตลาดให้มากที่สุด
6) ตรวจสอบสต็อคสินค้า / ทำใบเสนอราคา / จัดเตรียมสินค้า / นำส่งสินค้า
7) ให้ความช่วยเหลือและแนะนำลูกค้าในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ
8) วางบิล และตรวจสอบรอบการชำระเงินให้เป็นไปตามวงเงินเครดิตที่บริษัทกำหนด
9) ให้ความร่วมมือและปฎิบัติงานภายใต้กฎระเบียบ และนโยบายบริษัท
10) มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าคอมมิชชั่น
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าเดินทาง
  • ค่าล่วงเวลา (โอที)
  • โบนัส

To apply for this job please visit docs.google.com.