ตำแหน่งพนักงาน  Sales & Marketing Executive

จำนวน : 1 คน

เงินเดือน :  อัตราเริ่มต้น 20,000-28,000 บาท

ตามประสบการณ์การทำงานและความสามารถพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน+ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ+อื่นๆ) ซึ่งทางบริษัทจะตกลงหลังจากสัมภาษณ์

เวลาทำงาน:  8.30 – 17.30น.

วันทำงาน :  วันจันทร์  – วันศุกร์

วันหยุด : ตามวัดหยุดราชการ แล้วแต่กรณี ซึ่งบางวันอาจไม่หยุดเช่นวันพืชมงคล

สถานที่ปฏิบัติงาน : 79/74 หมู่ 12  ซอยปลัดเปรียง กม 6.5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

หน้าที่การทำงาน

ด้านการขาย ( จะมี Senior ควบคุมอยู่)

  1. หลักๆ ทำงานในสำนักงานไม่ต้องออกไปพบลูกค้า ไม่กำหนดยอดขาย
  2. ป้อนข้อมูลการขายในระบบ (ทำใบเสนอราคาขาย)
  3. อาจมีการติดต่อลูกค้าต่างประเทศเป็นครั้งคราว ผ่านทาง Email.
  4. งานด้านการขายส่วนใหญ่จะเป็นงานจัดการด้านเอกสารเป็นส่วนใหญ่
  5. มีความใส่ใจ และ มีความละเอียดรอบครอบ ในงานด้านเอกสารเป็นสำคัญ

ด้านการตลาด

  1. งานด้านการตลาดเป็นงานรองลงมาจากการขาย (ใช้เวลาในแต่ล่ะวันไม่มาก หรือทำเป็นช่วงๆ )
  2. ติดต่อประสานงานให้กับฝ่ายการตลาด(อำนวยความสะดวกให้การตลาด) ซึ่งทางบริษัทจะจ้าง บริษัท ข้างนอกทำอยู่แล้ว
  3. จัดหา จัดทำ ของขวัญหรือของชำร่วยแจกลูกค้าเป็นครั้งคราว

คุณสมบัติ  

1.เพศ : หญิง 1 คน

2.อายุ : ไม่เกิน 30 ปี

3.ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขา Marketing)

4.มีประสบการณ์ การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี (หากมีประสบการณ์ตรงทางด้านการขายหรือด้าน Export จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับปานกลางขึ้นไป

6.สามารถตอบโต้ email เป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

7.Microsoft word and excel ได้เป็นอย่างดี

8.ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.มีความอดทนต่องาน

สวัสดิการ

1) ค่าครองชีพ  2,000 บาท/เดือน หลังผ่านโปร

2) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5% หักพนักงาน 5% บริษัทสมทบ  ต่อเดือน

3) ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ IPD & OPD (ได้ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน)

4) ค่าน้ำมันรถ- เบิกตามระยะทางหากออกทำงานนอกสถานที่  6.50 บาท/กม.

5) ค่าโทรศัพท์ – ไม่มี (แต่บริษัทอาจพิจารณาจัดหาให้ตามความเหมาะสมต่อไป)

6) โบนัส 1 เดือน

7) โบนัสพิเศษ – ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในแต่ล่ะปี

8) ประกันสังคม-หักเงินเดือน และบริษัทจ่ายสมทบ

รูปแบบการสัมภาษณ์ :  สัมภาษณ์ที่บริษัทตามวันและเวลางาน

To apply for this job please visit forms.gle.